Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2018

0488 3b09 500
downtherabbithole
downtherabbithole
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
downtherabbithole
downtherabbithole

December 03 2017

downtherabbithole
downtherabbithole
3990 3c77 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
downtherabbithole
Reposted fromshakeme shakeme viaahora ahora
downtherabbithole
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaahora ahora
downtherabbithole
9714 fa8d 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaahora ahora
downtherabbithole
downtherabbithole
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
downtherabbithole
4701 4c03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
downtherabbithole
9932 9e17
Reposted fromTveilight Tveilight viaahora ahora
downtherabbithole
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaahora ahora

October 27 2017

7754 7e98 500
downtherabbithole
downtherabbithole
5884 ffc4
Reposted fromgret gret viashampain shampain
downtherabbithole
5471 aee1
Wonderland Creek
Reposted fromrubinek rubinek viashampain shampain
downtherabbithole
5471 aee1
Wonderland Creek
Reposted fromrubinek rubinek viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl