Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

5862 679c

darnnit:

Gene Wilder is the adult I strive to be

downtherabbithole
downtherabbithole
Ciepły prysznic, zimne powietrze, jej dłonie. Są sposoby na ciało, są sposoby na ducha. Ona jest sposobem na mnie.
Nareszcie.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viaheadsbangbang headsbangbang
5113 dd2f

ϟ

Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viaszatanista szatanista
downtherabbithole
What Time is...
Reposted fromdepobru depobru viasidus sidus
2286 1976
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacoffeebitch coffeebitch
downtherabbithole
downtherabbithole
Reposted fromtfu tfu viaiamnotarobot iamnotarobot
downtherabbithole
Czasami czuję się strasznie samotny, ale zasadniczo mam się dobrze.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStoneColdSober StoneColdSober
downtherabbithole
Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (24.02.1964 r.)
Reposted fromtwice twice viagonnabebetter gonnabebetter
downtherabbithole
Reposted fromlove-autumn love-autumn
6222 1dfe
Reposted fromnosmile nosmile vialittledarling littledarling
downtherabbithole
5892 84a7
Reposted frommef2106 mef2106 viapsychobabble psychobabble
downtherabbithole
1363 08d0 500
Reposted fromrol rol viapsychobabble psychobabble
downtherabbithole
3481 3532
Reposted fromcarameltea carameltea viapsychoviolet psychoviolet
downtherabbithole
downtherabbithole
downtherabbithole
6717 f621
Reposted frommartynkowa martynkowa viapsychoviolet psychoviolet
downtherabbithole
downtherabbithole
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.
— Grażyna Jagielska
Reposted fromMissMurder MissMurder viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl