Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

downtherabbithole
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viashampain shampain

September 06 2019

September 03 2019

downtherabbithole
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
downtherabbithole
9755 4fcc
Reposted fromEtnigos Etnigos viashampain shampain
downtherabbithole
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
downtherabbithole
9467 9296 500
downtherabbithole
downtherabbithole
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

June 19 2019

downtherabbithole
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
downtherabbithole

February 26 2018

0488 3b09 500
downtherabbithole
downtherabbithole
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
downtherabbithole
downtherabbithole

December 03 2017

downtherabbithole
downtherabbithole
3990 3c77 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
downtherabbithole
Reposted fromshakeme shakeme viaahora ahora
downtherabbithole
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaahora ahora
downtherabbithole
9714 fa8d 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaahora ahora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl